Ongevallen met ketels voorkomen

Ongevallen met ketels voorkomen

Ongevallen met ontploffende ketels of branden kunnen levensgevaarlijk zijn, materiële schade aanrichten en uiteindelijk een negatief effect hebben op de productie. De problemen die het vaakst worden geassocieerd met ongevallen zijn slecht ontworpen ketels, verkeerd geplaatste ketels, verkeerd geïnstalleerde ketels en ketels die niet correct zijn bediend of onderhouden.

De volgende informatie bevat de vereisten voor het veilige beheer van stookruimten om ervoor te zorgen dat mensen die het gebouw gebruiken geen risico lopen op gevaren die kunnen worden veroorzaakt door onveilige ketels.

Basisvereiste voor de installatieruimte

De stookruimte moet voldoen aan de volgende basisvereisten:

Het ketelsysteem kan alleen worden geïnstalleerd in een ruimte die voldoet aan de lokale voorschriften voor het installeren van ketelsystemen.

De ruimte moet schoon, opgeruimd en vrij van druppelend water of stof worden gehouden.

De binnentemperatuur van de kamer moet tussen 5°C en 40°C zijn.

Als de lucht zout bevat vanwege de nabijheid van de zee, moeten de onderhoudsintervallen worden verkort.

Door middel van permanente, duidelijk zichtbare mededelingen moet duidelijk worden gemaakt dat het onbevoegden de toegang tot de stookruimte wordt ontzegd. Geluidsisolatie moet voldoen aan de eisen van de lokale regelgeving (zie link hierboven).

Schakelkasten

Schakelkasten voor de ketelinstallatie moeten zo worden geïnstalleerd dat er geen trillingen van de systeemcomponenten kunnen worden doorgegeven aan de schakelkasten. Schakelkasten moeten zo worden geïnstalleerd dat ze beschermd zijn tegen overmatige stralingswarmte.

Er moet worden gezorgd voor vrije toegang tot inspectieopeningen op installatiecomponenten en ketels.

Hoe een stookruimte veilig te beheren?

Als de ketel eenmaal in een geschikte ruimte is geïnstalleerd, moet deze goed worden beheerd om ervoor te zorgen dat deze veilig blijft en niet gevaarlijk wordt of een gevaar vormt voor personeel of leden van het publiek. Het volgende advies helpt:

Houd de kamer vrij

Geen opslagruimte

De stookruimte moet een ruimte blijven die alleen voor de ketel is bestemd. Het mag niet worden gebruikt als opslagruimte voor andere items of op een andere manier worden gebruikt. De branders in een ketel hebben een goede luchtcirculatie nodig, zodat ze geen koolmonoxide gaan produceren, wat kan worden belemmerd door andere items in de kamer te hebben.

Ook bestaat het risico dat je per ongeluk iets brandbaars in de kamer plaatst. Eén van de beste dingen die je kunt doen voor de veiligheid van de ketel, is ervoor te zorgen dat er niets in zit dat er niet in zou moeten zitten.

Regelmatige inspecties en onderhoud

Als je je aan een strikte routine van inspecties en onderhoud houdt, kun je toekomstige problemen voorzien en ernaar handelen voordat ze een probleem worden. Regelmatig testen van ketelregelingen, begrenzers en voedingswaterkwaliteit is essentieel om ervoor te zorgen dat de ketel veilig, betrouwbaar en efficiënt blijft. De routinetests zoals aanbevolen door de fabrikant van de ketel moeten als minimum worden uitgevoerd, maar voor de veiligheid van de ketels is er de scope 1 en voor de technische installatie is er de scope 8.

Share this post

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.